За 6 дней сделаем Ваш магазин заметнее и привлекательнее при помощи уникальной вывески с гарантией 3 года и стоимостью на 9% ниже, чем у других.

Процедура регистрации технического паспорта вывески

Процедура реєстрації технічного паспорту вивіски

 

Подача заяви в «Дозвільний центр»

 

Перелік документів, необхідних для реєстрації технічного паспорту вивіски

1. Заява юридичної або фізичної особи на реєстрацію технічного паспорту вивіски;

2. Виписка з Єдиного державно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2 екз.;

3. Копія документа, що підтверджує право власності (користування) приміщенням (територією), в якому здійснюється господарська діяльність – 2 екз.;

4. Копії документів, що підтверджують право власності (користування) торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), що розміщується на вивісці – у разі їх нанесення на вивіску;

5. Самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми – 2 екз.;

6. Розрахунок технічної надійності конструкції – у разі наміру розміщувати технічно складну вивіску, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції.

 

Рішення про неможливість розташування вивіски приймається в наступних випадках:

¨    подано неповний комплект документів або оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

¨    у поданих документах виявлено завідомо неправдиві відомості;

¨    технічна неможливість встановлення вивіски;

¨    наявність іншої вивіски, яка має всі необхідні погодження на зазначеному місці;

¨    невідповідність архітектурно-естетичним, технічним, інформаційним вимогам до вивісок, а також вимогам до місця їх розташування, встановлених Порядком розміщення вивісок на території міста Одеси;

¨    невідповідність вимогам Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів»; недодержання Правил благоустрою території міста Одеси.

 

Погодження заявником бланків технічного паспорту вивіски

 

Уповноважені органи (зацікавлені особи), з якими необхідно  узгодити розміщення вивіски

1. Узгодження місця розташування вивіски:

- власник місця розташування вивіски або його уповноважена особа: житлово-комунальні сервіси тощо;

- співвласники приміщень, інтереси яких зачіплюються при розміщенні вивіски

2. Узгодження  вивіски та її відповідності дизайну міського середовища

- управління архітектури та містобудування Одеської міської ради

3. Узгодження можливості розташування вивіски на пам’ятці історії та архітектури, в межах зони охорони такої пам’ятки

- з уповноваженим органом з питань охорони об’єктів культурної спадщини

- Вищезазначені органи (особи) здійснюють відповідні узгодження протягом п’яти робочих днів з дати звернення суб’єкта господарювання.

 

Уповноважені органи (зацікавлені особи) можуть встановлювати визначений термін дії узгоджень при розташуванні вивісок на пам’ятках історії та архітектури, а також на будинках (спорудах), які підлягають реконструкції або ремонту.

Термін дії технічного паспорта визначається в залежності від строків дії узгоджень уповноважених органів (зацікавлених осіб) та з урахуванням встановлених термінів дії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність та біля входу до якого (якої) розміщується вивіска. Якщо уповноваженими органами (зацікавленими особами) встановлено безстрокову дію узгоджень, технічний паспорт реєструється без встановлення кінцевого терміну дії.

 

Реєстрація технічного паспорту вивіски

 

Розповсюджувач зовнішньої реклами подає до управління реклами Одеської міської ради:

1. Два примірники технічного паспорту, оформлені та узгоджені належним чином (з узгодженнями органів виконавчої влади, виконавчих органів Одеської міської ради, а також з іншими установами та організаціями, до компетенції яких належать відповідні узгодження)

2. Технічну документацію, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції у разі розміщення технічно складної вивіски

3. Заяву на реєстрацію технічного паспорту вивіски

 

            Управління протягом 5 робочих днів з дати одержання належним чином оформленого та узгодженого технічного паспорту вивіски приймає рішення про його реєстрацію та видає  підписаний та скріплений печаткою  технічний паспорт вивіски.

 

У прийнятті бланків технічного паспорту вивіски для реєстрації може бути відмовлено в наступних випадках:

¨    Відсутності всіх узгоджень, визначених в рішенні про можливість реєстрації технічного паспорту;

¨    на момент подачі оформлених бланків на запланованому місці розташування вивіски проводиться реконструкція, ремонт чи будівництво;

¨    з моменту прийняття рішення про можливість реєстрації вивіски до подачі бланків на реєстрації змінились нормативно-правові акти, які регулюють розміщення зовнішньої реклами, та конструкція або місце її розташування не відповідає новим нормам.

 

Наверх