За 6 дней сделаем Ваш магазин заметнее и привлекательнее при помощи уникальной вывески с гарантией 3 года и стоимостью на 9% ниже, чем у других.

Правила размещения наружной рекламы в Одессе

Решение исполкома №434 от 22.04.2008

Об утверждении Правил размещения наружной рекламы в городе Одессе в новой редакции Внесено зміни

ЗВІТ
про базове відстеженнярезультативності регуляторного акта - рішення виконкому від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами
в місті Одесі у новій редакції»

УВАГА!!!!! Внесено зміни №33 від 18.01.2011 р.

Внесено зміни рішенням №120 від 24.03.2011

Внесено зміни рішенням №133 від 04.04.2012р.

Внесено зміни рішенням №326 від 26.07.2012р.

Внесено зміни рішенням №40 від 26.02.2015р. 

Рішення 
виконавчого комітету
 

Одеської міської ради 
№ 434 від 22.04.2008 

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції 

Відповідно до пп. 7 п „а” ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 22 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, ст. 16 Закону України „Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції (додаток 1). 

2. Затвердити тарифи за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами (додаток 2). 

3. Затвердити форму договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3). 

4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (Іовчева С.В.): 
4.1. Здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта. 
4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам. 

5. Це рішення набуває чинності з 1 липня поточного року. 

6. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е.В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку. 

7. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 р. № 326 „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі” та від 31.10.2005 р. № 727 «Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005-2006 рр.». 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І. Міський голова                                            Е. Гурвіц 

Керуюча справами                                     Т. Єршова

 

 

Додаток 1

до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 434 від 22.04.2008


Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі


1. Загальні положення 
1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (далі - Правила) розроблені відповідно до Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів» «Про захист прав споживачів» «Про місцеве самоврядування в Україні»; „Про дорожній рух”, на підставі постанов Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” від 30.11.2004 року № 1604 „Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки”. 
1.2. Дані Правила регулюють правові відносини між виконавчим органом Одеської міської ради та фізичними або юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розташування елементів зовнішньої реклами в межах території міста. 
Документ визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування. Вказує вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також вказує органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил. 
1.3. Дія документа поширюється на територію міста Одеси, а саме розташування рекламних засобів на будинках і спорудах, міських вулицях, у тому числі на відкритих майданчиках, площах, на зелених зонах та озеленених територіях, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, а також інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості. 
1.4. ВНЕСЕНО ЗМІНИ

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях: 
алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками; 
архітектурно - планувальне завдання на розташування рекламної конструкції (АПЗ) – документ, який містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів; 
виконавчий орган ради - виконавчий комітет Одеської міської ради; 
демонтаж - заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання. При цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб. Демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв, підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України; 
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - документ встановленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці; 
договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами - двохстороння угода, між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом.Підставою для його укладення є прийняття рішення: 
а) робочим органом про встановлення пріоритету; 
б) виконавчим комітетом Одеської міської ради про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
Договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами реєструється робочим органом; 
„Єдиний офіс” – управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради; 
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг; 
історичний ареал – територія пам’ятки містобудування «Стара Одеса». Його межа проходить по вулицях: Преображенській, Єлісаветинська, Дворянській, Новосельського, Спиридонівській, І.Буніна, Польській, вздовж Польського узвозу, охоплюють Митну площу, по Приморській вулиці і Бульвару мистецтв замикаються знову на вул. Преображенській; 
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою); 
пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком; 
рекламні засоби (рекламоносії) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача; 
робочий орган – Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, який уповноважений Одеською міською радою регулювати діяльність пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в місті; 
розповсюджувач зовнішньої реклами - фізична або юридична особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами; 
самовільно встановлений рекламний засіб – рекламна конструкція, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами або після прийняття робочим органом рішення про відмову у продовженні виданого раніше дозволу чи його скасування; 
складний рекламний засіб – наземна конструкція загальна площа якого більше ніж 24 кв.м або форму якого виготовлено по індивідуальному проекту (нетипова, нестандартна конструкція). До складних рекламоносіїв відносяться також дахові установки; 
спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, флагштоки тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами; 
соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

ДОПОВНЕНО:

"КП "Одесреклама" – комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради, яке створено для задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами". 


1.5. Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні наведеному в Законі України „Про рекламу” та Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України. 

2. Типи рекламних засобів 
2.1. До основних видів зовнішньої реклами відносяться: 
стаціонарні рекламні засоби – рекламоносії, які характеризуються незмінним місцем розміщення і конструктивним рішенням у типовому або індивідуальному виконанні. Підрозділяються на наземні, навісні та розташовані на будинках і спорудах; 
тимчасові рекламні засоби – рекламоносії зі змінним місцем розміщення, до яких відносяться виносні конструкції або ті, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій. 
2.2. Типи рекламних засобів: 
Брендмауери – навісні рекламоносії, які виконуються у вигляді банерів, панно, будівельних декоративно-сітчатих огороджень, плакатів гіперформату в жорсткому каркасі, розташовуються на фасадах будинків, споруд або закріплюються на будівельних конструкціях лісів та прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються. 
Бек-лайт – стаціонарна наземна конструкція формату 3 х 4м. Можуть бути як односторонні так і двухсторонні. Розміщення в першій зоні зазначеної у п. 5.1 цих Правил – заборонено. За межами першої зони їх розташування проводиться відповідно до цих Правил. 
Виносні щитові конструкції (мимоходи, штендери) – тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, що рекламують свої товари, продукцію, послуги, виключно під час їх роботи та встановлюються тільки на тротуарах вздовж фасаду будинків, споруд або в одну лінію з деревами, «зеленою зоною». 
Дахові конструкції – різноманітні об’ємні або плоскі установки, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу споруди (будинку) або на даху. 
Зупинковий комплекс, який містить у собі елементи зовнішньої реклами (павільйон) – може бути розташований у будь-якій частині міста, відповідно до схеми розташування зупинок транспорту загального користування. 
Нестандартні конструкції – встановлюються згідно з цими Правилами в залежності від кожного конкретного випадку. 
Об’ємно-просторові рекламні конструкції – рекламоносії, виконані виключно за індивідуальним проектом, виходячи з містобудівних, функціонально-планувальних та естетичних особливостей оточуючого середовища. 
Пілар, тумба – кругла чи багатогранна рекламна конструкція, що стоїть окремо, з плоскими, вигнутими або випуклими рекламними поверхнями. 
Прапорні композиції, парасолі, навіси – рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ. 
Рекламна акція – захід, направлений на збільшення об’ємів продаж та щоб притягнути увагу споживачів до продукції і зміцнити положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку. 
Реклама на елементах благоустрою – рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об’єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо. 
Реклама на повітряних кулях – реклама, що розташовується у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів. 
Рекламні засоби, що переміщуються фізичними особами – тимчасові засоби зовнішньої реклами, у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що носяться фізичними особами з ціллю реклами товарів чи послуг. 
Cіті-лайт – об’єкт зовнішньої реклами, який представляє собою стенд (короб) з розміром однієї рекламної площі 1.2х18м. Сіті - лайт розміщується як окремо розташована конструкція так і на опорах. Вказані рекламоносії можуть розміщуватися в будь-якій частині міста. 
Світлодіодні екрани (електронні табло) – призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп інших джерел світла. 
Скроллери – динамічний окремо стоячий рекламний засіб із зміною зображень. Дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень на одній поверхні. 
Стаціонарний щит – наземна рекламна конструкція формату 3 х 6 м та більше. Технічно можуть бути з різними кількостями сторін. Використання цього формату в першій зоні міста – заборонено. За межами першої зони розташування проводиться відповідно до цих Правил. 
Транспаранти – перетяжки, троли, флаї розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край рекламоносіїв повинен знаходитися на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги. 
Тривіжин (призматрон) – вдосконалений варіант біл-борду, з трьохгранними призмами, що повертаються та дозволяють розмістити три рекламних зображення. 
Тріедр – (тригранний сіті-лайт) – розміщення даного типу здійснюється аналогічно до розміщення конструкції типу «Сіті-лайт». 
Трол – навісна конструкція розміром 4х 0,8м. Розміщується на опорах контактних мереж і опор зовнішнього освітлення поперек руху транспорту за межами центра міста. 

3. Повноваження робочого органу 
3.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території м. Одеси створено робочий орган. Функції вказаного органу покладені на Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради. 
3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл. 
3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом можуть залучатися на громадських засадах представники об'єднань, підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами. 
3.4. До повноважень робочого органу належить: 
• впровадження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі; 
• розгляд заяв юридичних фізичних осіб - підприємців на отримання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії; 
• надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно - планових завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів; 
• прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження, або відмову у встановленні такого пріоритету; 
• підготовка і подання в установленому порядку проекту рішення виконавчого органу Одеської міської ради на затвердження щодо надання дозволу, відмови в наданні, або скасуванні його дії; 
• підписання, реєстрація та видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради; 
• ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста; 
• підготовка подання Головному Одеському обласному управлінню в справах по захисту прав споживачів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами; 
• виготовлення та розміщення соціальної реклами, як замовник від виконавчого органу Одеської міської ради; 
• підготовка і подання виконавчому органу Одеської міської ради пропозицій стосовно розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення; 
• укладення та реєстрація договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами з розповсюджувачами зовнішньої реклами, а також здійснення контролю за своєчасним надходженням плати за укладеними угодами; 
• проведення інвентаризації та обстеження рекламних засобів; здійснення перевірок дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно з вимогами Законів України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів” та складання актів та приписів про усунення порушень розповсюджувачем реклами. виключено
Робочий орган здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради та даними Правилами відповідно до чинного законодавства. 
3.5. Робочий орган може надавати наступні платні послуги: 
• виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт; 
• організація розробки у відповідних відділах управління архітектури та містобудування Одеської міської ради архітектурно-планових завдань для виконання проектної документації розміщення складних об’єктів зовнішньої реклами; 
• технічне обстеження рекламного засобу після його розташування та складення акта установки, де підтверджується ідентичність місця розташування, площі, виду і розміру характеристикам вказаним у його дозволі на розміщення згідно з п. 11.5 цих Правил; 
• надання допомоги при установці рекламного засобу згідно з топогеодезичними матеріалами; 
• послуги, пов’язані з внесенням змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами; 
• погодження питання щодо надання дозволу із зацікавленими органами (особами) за принципом „Єдиного вікна”; 
• інші платні послуги, які відносяться до предмету діяльності робочого органу, що не заборонені чинним законодавством України. 
Перелічені у цьому пункті послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може за власним бажанням одержувати і в інших органах, установах та організаціях. 
3.6. Стягнення плати за видачу дозволів забороняється. 

4. Загальні вимоги до розміщення зовнішньої реклами 
4.1. Розміщення зовнішньої реклами провадиться на підставі дозволів, які видаються робочим органом згідно з рішенням виконавчого органу Одеської міської ради. Раніш видані дозволи на розміщення зовнішньої реклами є дійсними до закінчення терміну їх дії. 
4.2. Дозвіл надається строком не менше п’яти років, якщо: 
• менший строк не вказаний у заяві юридичної - фізичної особи - підприємця; 
• другий термін не встановлений погодженням власника місця розташування рекламоносія або уповноваженим органом (особою), з урахуванням висновків утримувачів інженерних комунікацій та інших уповноважених осіб. 
4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. Після закінчення терміну дії дозволу, у разі не подання розповсюджувачем зовнішньої реклами заяви на його продовження - рекламний засіб у триденний термін демонтується. 
4.4. У випадку проведення земельних робіт для встановлення рекламного засобу, що пов’язано з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтного покриття, власник конструкції отримує дозвіл (ордер) на проведення таких робіт в інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради. 
4.5. При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється. 
4.6. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби здійснюється згідно з законодавством. 
4.7. Встановлення нових навісних повітряних спеціальних рекламних конструкцій (тролів, флай-боксів та ін.) будь-яких форм та розмірів у межах першої зони, визначеної в п.5.1. цих Правил, окрім Привокзальної та Старосінної площі, заборонено. На іншій міській території навісні рекламоносії на опорах контактної мережі зовнішнього освітлення електропередач, стовпах транспортного комплексу міста розміщуються відповідно до норм Правил благоустрою території міста Одеси. Існуючі конструкції вказаного типу за межами першої зони розміщуються до закінчення терміну дозвільних документів. 
Навісні конструкції можуть використовуватися в першій зоні виключно для розміщення соціальної реклами та святкового оформлення при проведенні міських заходів. 
4.8. Для збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міста шляхом скорочення кількості великоформатних спеціальних рекламних конструкцій у районах історичного ареалу міста заборонено встановлення об’єктів зовнішньої реклами, загальної площі, більше ніж 4,5 кв.м. На іншій території першої зони зазначеної у п. 5.1 цих Правил заборонено розміщення наземних спеціальних рекламних конструкцій розміром поверхні більше ніж 9 кв. м. 
4.9. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою території міста Одеси. 
4.10. Розміщення вивісок на території міста регулюються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради у затвердженому порядку. 
4.11. Зовнішня реклама повинна відповідати вимогам встановленим Законами України „Про рекламу”, „Про благоустрій населених пунктів”. 

5. Зонування території міста 
5.1. У цих Правилах застосовується рекламне зонування території міста по ступеню містобудівної, історичної та візуальної значимості, а саме: 
перша зона включає центральну частину міста в межах: вул. Бєлінського, вул. Успенської, вул. Маразліївської, пров. Нахімова, вул. Карантинної, Митної площі, вул. Приморської, Херсонського скверу, вул. Старопортофранківської, вул. Пантелеймонівської. До даної зони включаються Привокзальна та Старосінна площі, а також Французький бульвар; 
друга зона включає міські площі та вулиці за межами першої зони. Міські площі: Куликове поле, Десятого квітня, Толбухіна, Бориса Дерев’янка, Незалежності, Михайлівська. Вулиці: Південна дорога, Миколаївська дорога, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Балківська, Разумовська, Градоначальницька, Михайла Грушевського, Дальницька, Млинова, Щорса, Чернишевського, Черняховського, просп. Шевченка, Сергія Варламова, Сегедська, Гайдара, Генерала Петрова, Богдана Хмельницького, Краснова, Адміральський просп., Маршала Малиновського, Канатна, Дніпропетровська дорога, Академіка Заболотного, просп. Гагаріна, Фонтанська дорога, Середньофонтанська, Люстдорфська дорога, Академіка Філатова, Іцхака Рабіна, 25-ї Чапаєвської дивізії, Космонавтів, Космонавта Комарова, просп. Маршала Жукова, просп. Академіка Глушка, Львівська, Генуезька, Розкидайлівська, Митна площа; Корольова; 
третя зона включає решту території міста. 

6. Порядок надання необхідних документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
6.1. Для одержання дозволу юридична або фізична особа - підприємець надає до „Єдиного офісу” заяву за встановленою формою до якої додаються документи, згідно з переліком вказаним у Порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні: 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця; 
- фотокартка та/або комп’ютерний макет місця (розміром 9 х 13 сантиметрів) на якому планується розташування рекламного засобу, з прив’язкою до місцевості; 
- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням; 
- топогеодезичні матеріали з нанесенням місця розташування рекламоносія, для стаціонарних та навісних рекламних конструкцій; 
- технічна документація, яка підтверджує надійність конструкції. 
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними. 
6.2. Під час подання заяви до „Єдиного офісу” представник робочого органу або адміністратор надає заявнику довідку з описом поданих документів. За наявності вищевказаних документів, заявка протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 
6.3. Відмова у встановлені пріоритету фізичній або юридичній особі (заявнику) може бути у разі: 
- подачі неповного комплекту документів; 
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам; 
- на вказане місце виданий дозвіл на розміщення рекламоносію; 
- на вказане місце встановлений пріоритет; 
- відсутність технічної можливості установки конструкції; 
- при наявності висновку Ради з питань міського дизайну стосовно перенасиченості даної ділянки міського простору елементами зовнішньої реклами. 
Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним. 
6.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 6.1 цих Правил, робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє заявлене місце для розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, стосовно наявності підстав зазначених в п. 6.3 цих Правил, після чого керівник робочого органу приймає рішення про встановлення пріоритету або про його відмову. 
У разі прийняття вказаного рішення робочий орган протягом трьох днів надає вмотивовану відповідь заявнику та повертає всі подані йому документи до «Єдиного офісу». У місячний термін з дати реєстрації заяви заявник повинен отримати в „Єдиному офісі” письмове рішення робочого органу. У разі неявки заявника до управління дозвільних та погоджувальних процедур Одеської міської ради в зазначений термін - заявка анулюється. 
6.5. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, заявнику для оформлення надається два примірники бланка дозволу за встановленою формою де зазначається перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно погодити місце розташування рекламоносія. Одночасно, міжробочим органом та заявником укладається договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами. 
6.6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Протягом зазначеного строку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем в розмірі 25 відсотків плати, згідно з тарифами затверджених рішенням виконавчого органу Одеської міської ради. 
6.7. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом з письмовим повідомленням про це заявника у разі: 
• продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації; 
• письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу. 
У разі продовження пріоритету, відповідно до п. 6.7 цих Правил щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків. 
6.8. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься в журнал реєстрації. 
6.9. Протягом строку, зазначеного у пп.6.6, 6.7 цих Правил, заявник погоджує обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви. 
6.10. У разі відсутності сплати заявником за пріоритет, недодержання його строку, а також при ненаданні в зазначений термін документів, зазначених у пункті 6.9, заява вважається не поданою, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи робочим органом не приймаються, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації. 
6.11. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою. 

7. Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
7.1. Дозвіл погоджується з: 
• власником місця або уповноваженим ним органом (особами), де планується розташувати рекламний засіб; 
• управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради - відділом головного художника міста. 
На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з: 
• Державтоінспекцією – у разі розміщення рекламоносія на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування, уздовж автодоріг: 
• відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у разі розміщення рекламного засобу у відповідних зонах охорони пам’яток культурної спадщини; 
• утримувачем інженерних комунікацій у разі розміщення рекламоносія у межах охоронних зон цих комунікацій; 
• КП «Міськзелентрест» у разі розміщення рекламного засобу на об’єктах, що знаходяться на обслуговуванні в комунальному підприємстві. 
Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. 
Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з моменту подачі звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявникові вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу. 
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 

8. Порядок надання дозволу (відмови у його наданні) на розміщення зовнішньої реклами 
8.1. Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників бланку дозволу, готує і подає виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції та проект рішення про видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
8.2. Виконавчий орган на найближчих засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради приймає рішення про надання дозволу або його відмову. 
8.3. У разі прийняття відповідного рішення про надання дозволу, керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозвільного документа та скріплює їх печаткою. 
Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається у робочого органа для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. 
8.4. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим органом Одеської міської ради із зазначенням номеру і дати вказаного рішення. 
8.5. Розміщення рекламного засобу здійснюється згідно з розділом 11 цих Правил. 

9. Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами та його переоформлення 
9.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін. До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотографічний знімок рекламоносія, ескіз з конструктивним рішенням та примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
9.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови письмово інформує про це заявника. 
9.3. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної або конструктивної схеми рекламного засобу з підстав, передбачених п.п. 4.7, 4.8 цього Порядку. 
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
9.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламоносія, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання зазначених обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться відповідні зміни до дозволу. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 
Плата за надання робочим органом послуг пов'язаних зі зміною місця розташування рекламного засобу згідно п.9.4 не справляється. 
9.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва, власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці, якщо це технічно можливо. 
9.6. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню. 
9.7. Особа, яка набула права власності на рекламний засіб, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламононосієм, звертається до робочого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу. 
9.8. До заяви додається: 
• документ, який засвідчує право власності на рекламний засіб; 
• оригінал зареєстрованого дозволу; 
• копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як суб'єкта підприємницької діяльності в Україні. Юридичні особи-нерезиденти подають документ, що засвідчує їх реєстрацію в Україні; 
• письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи); 
• банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця; 
• документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламоносія у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами. 
9.9. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни до дозволу. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації. 
9.10. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 

10. Порядок продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Скасування дозволу 
10.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. У випадках продовження строку дії дозволу на розміщення конструктивно складного та/або великоформатного рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами повинен надати експертний висновок відповідного спеціалізованого підприємства, яке має необхідні ліцензії для проведення зазначеної експертизи стосовно відповідності встановленого рекламного засобу вимогам безпеки. 
10.2. Робочий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про продовження строку дії інформує заявника про продовження строку дії дозволу або його відмову. 
Продовження строку дії дозволу або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації. 
10.3. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством. 
10.4. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради до закінчення строку його дії: 
• за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами; 
• у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців; 
• у разі не переоформлення дозволу у встановленому порядку (п.9.7 Правил); 
• у разі невиконання зобов’язань, які призвели до розірвання договору на право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами. 
10.5. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача зовнішньої реклами у п’ятиденний строк з моменту його прийняття. 

11. Вимоги до засобів зовнішньої реклами та їх розміщення. Демонтаж 
11.1. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу. 
11.2. При розміщенні об’єктів зовнішньої реклами стандарту «City» та більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації, яка оформлена спеціалізованими ліцензованими суб’єктами господарювання з урахуванням вимог ДБН А2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» і містить розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки об’єкта зовнішньої реклами, виконані відповідно до ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», інших норм та стандартів стосовно пожежної та електричної безпеки. Рекламні засоби повинні бути виконані професійно з урахуванням засобів художнього проектування та графічного дизайну. 
11.3. Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на тротуарах у межах міста Одеси допускається на тротуарах, ширина яких перевищує норми, передбачені ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони. При цьому, достатньою для пересування пішоходів є ширина вільної частини тротуару в обсязі 1,5 м. від загальної ширини тротуару.
Раніше встановлені об’єкти зовнішньої реклами, які не відповідають цій вимозі, переносяться на інше рівноцінне місце з подальшим внесенням змін до дозволу. 
11.4. Розташування об’єктів зовнішньої реклами на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури. 
11.5. Після встановлення об’єкта зовнішньої реклами між робочим органом та розповсюджувачем зовнішньої реклами протягом трьох робочих днів складається акт установки рекламного засобу, яким підтверджується ідентичність місця розташування рекламоносія його площа, вид і розмір характеристикам вказаним у дозволі. 
11.6. Акт установки рекламного засобу додається до обох примірників дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи робочого органу та скріплюється печаткою. 
11.7. Для забезпечення доступності пересування людей та підвищення естетичності міського середовища фундаменти наземних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав’яного покрову та виконанням в повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою території де розміщується рекламний засіб. 
11.8. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5м. від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламоносій встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше як 3м. від поверхні дорожнього покриття. 
11.9. Підключення рекламних засобів до електромереж мереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки. 
Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. 
11.10. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм. 
11.11. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці. Форма та розміри маркувань затверджуються робочим органом. 
11.12. Монтаж (демонтаж) рекламних засобів здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з додержанням вимог техніки безпеки. 
11.13. Технічні характеристики вже встановлених об’єктів зовнішньої реклами повинні відповідати вимогам ДБН В.1.2.-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування», а також нормам пожежної та електричної безпеки. У разі невідповідності встановленого рекламного засобу зазначеним вимогам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом, конструкція демонтується власником у термін зазначений в приписі про виявлені порушення в термін встановлений для їх усунення, з подальшою заміною на конструкцію, яка відповідає вищевказаним будівельним та технічним нормам. 
11.14. Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цих Правил у наступних випадках: 
а) неможливості встановлення власника рекламоносія, який монтував рекламний засіб без відповідного дозволу; 
б) технічний стан рекламоносіїв створює загрозу життю, здоров’ю людей, чи заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом; 
в) невідповідність виданому дозволу та технічній документації на рекламносій, що засвідчено актом обстеження, складеного робочим органом відповідно до цих Правил. 
11.15. У вказаних у п.11.14. (окрім п.п.а) демонтаж рекламоносія повинен бути проведений власником рекламного засобу самостійно за власний рахунок у термін вказаний у приписі робочого органу про усунення порушення при розміщенні зовнішньої реклами. 
Письмовий припис направляється власнику рекламної конструкції або його представнику з повідомленням про отримання або вручається під підпис з вимогою у 3-денний термін усунути порушення. 
Контроль за виконанням приписів здійснює робочий орган. 
11.16. У разі невиконання припису демонтаж рекламного засобу здійснюється робочим органом. 
Під час демонтажу рекламного засобу робочим органом складаються: 
- акт обстеження технічного стану рекламоносія (окрім малоформатних рекламних конструкцій до 1 кв.м), у якому визначаються підстави передбачені п.п.11.14 цих Правил; 
- фото або відео фіксація конструкції; 
- акт проведення демонтажу рекламного засобу. 
Акт складається у двох примірниках, із яких один залишається у робочого органу, інший надається власнику рекламоносія (у разі його встановлення) або надсилається поштою з повідомленням про вручення. 
11.17. Після проведення демонтажу складається наступний пакет документів у двох примірниках: 
- акт приймання-передачі рекламної конструкцій; 
- калькуляція вартості витрат на виконані роботи по демонтажу та їх зберігання. 
Витрати на проведення демонтажних робіт відшкодовуються власником рекламоносія, згідно з наданою калькуляцією. 
11.18. Власник рекламносія має право на повернення демонтованих рекламних засобів після надання до робочого органу наступних документів: 
- заяви на ім’я начальника робочого органу про повернення демонтованого рекламного засобу ( довільної форми); 
- документ, що підтверджує право власності (інше майнове право) на демонтований рекламоносій; 
- документ, що підтверджує оплату вимушених витрат робочого органу, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу та його зберіганням; 
- документ, що підтверджує право уповноваженої особи на одержання демонтованого рекламного засобу. 
11.19. У разі не витребування власником демонтованих рекламних засобів протягом встановленого законодавством терміну, це майно може бути визнане безгосподарним згідно зі ст. 335 Цивільного кодексу України.


12. Плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів 
12.1. Порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів, встановлюється виконавчим органом Одеської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). 
12.2. При розміщенні рекламного засобу на місцях, що належать до державної або приватної власності, заявник у місячний термін з моменту встановлення робочим органом пріоритету подає до робочого органу лист від власника місця або уповноваженої ним особи, який надає згоду на розміщення зовнішньої реклами на об’єкті державної або приватної власності або копію договору на тимчасове користування цим місцем для розміщення рекламоносія, укладеного з власником або уповноваженим органом (особою). 
12.3. З дати прийняття виконавчим органом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, розмір плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та справляється розповсюджувачем зовнішньої реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами. 
12.4. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламоносія при відсутності установки рекламного засобу. 
12.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. 
12.6. При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до робочого органу. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами. 
За розміщення соціальної програми розповсюджувач не сплачує плату за право тимчасового використання місцем для розташування засобу зовнішньої реклами. 
12.7. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі - горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину. 
При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу. 
12.8. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу. 
12.9. Не наземні та не дахові рекламні засоби з трьома та більше сторонами розглядаються як окремі односторонні конструкції такого типу. 
12.10. У випадку розміщення рекламного засобу складної конфігурації розрахунок площі, за яку стягується плата здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити). 
12.11. При визначенні розміру плати запроваджуються коригуючі коефіцієнти шляхом помноження на відповідні тарифи затверджені цим рішенням. 
12.12. Для об’єктів зовнішньої реклами, розташованих у першій зоні міста в межах, визначених пунктом 5.1 цих Правил, окрім елементів благоустрою комунального призначення на яких розміщена зовнішня реклама, застосовується коригуючий коефіцієнт 1,5. 
12.13. До незаповненого сюжетом рекламного засобу незалежно від типу (пуста площина) застосовується коригуючий коефіцієнт - 2. 
12.14. Для брендмауерних панно площею понад 20,0 кв. м, що кріпляться на будівельних „лісах”, які повністю прикривають видиму сторону будинку, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються застосовується коефіцієнт - 0,5. 
12.15. Для стаціонарних наземних рекламних конструкцій з площею горизонтальної проекції до 5 кв.м та рекламною площею понад 15 кв.м застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,75. 
12.16. Для рекламних засобів типу тривіжн (призматрон), незалежно від місця їх розміщення застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,3. У разі, якщо лише одна із сторін рекламного засобу - тривіжин коригуючий коефіцієнт застосовується тільки до вказаної площини. 
12.17. Для двохярусних рекламних засобів застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,5. Для кожного наступного ярусу коефіцієнт збільшується на 0,25. 
12.18. Для динамічних рекламних засобів (скроллери, тумби, роли та інш.) зі змінними сюжетами застосовується коригуючий коефіцієнт у залежності від їх кількості: до 3 включно - 1,3; з 3 сюжетів до 8 - 1.4; з 9 та вище 1,5. Коефіцієнт застосовується для сторін рекламного засобу де маються динамічні сюжети. 
12.19. За несвоєчасність внесення плати за розміщення рекламного засобу нараховується пеня, згідно з договором на право тимчасового користування місцями під розміщення зовнішньої реклами. 
12.20. У разі використання місця під установку рекламного засобу у визначений період року, у договорі на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних конструкцій вказується конкретний термін розміщення рекламоносія та плата справляється за вищезазначений період розташування рекламної конструкції. Після закінчення терміну дії договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати рекламоносій. 
12.21. Розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами не може встановлюватися залежно від змісту комерційної реклами. 

13. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність за його порушення 
13.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші органи (організації) згідно із законодавством у межах своєї компетенції. 
13.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, і повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів. 
13.3. У разі порушення вимог цих Правил, керівник робочого органу або уповноважені ним посадові особи, звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін та складають акт перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами згідно вимог Законів України „Про рекламу” та „Про благоустрій населених пунктів” та припис про усунення порушення. 
У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення, працівники робочого органу складають уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи робочого органу складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях або вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством. 
13.4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену законодавством України. 

14. Заключні положення 
14.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого органу. 
14.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 


Керуюча справами                                            Т.М. Єршова

 

 

Додаток 2 
до рішення

виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 434 від 22.04.2008


ТАРИФИ

за право тимчасового користування місцями, які перебувають у 
комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами

 

з/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Тариф

(грн./місяць)

Стаціонарні наземні рекламні засоби

1.

Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5 кв.м) спеціальні односторонні рекламні засоби

1 кв.м

(горизонт.проекції)

70,00

2.

Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5 кв.м) спеціальні двосторонні рекламні засоби

1 кв.м

(горизонт.проекції)

120,00

3.

Стаціонарні   наземні   середньогабаритні (до 5 кв. м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами

1 кв.м

(горизонт.проекції)

100,00

4.

Стаціонарні   наземні   великогабаритні   (площею   понад                         5 кв. м) спеціальні односторонні рекламні засоби

1кв.м

(горизонт.проекції)

80,00

 

5.

Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад 5 кв.м) спеціальні двосторонні рекламні засоби

1 кв.м.

(горизонт.проекції)

110,00

 

6.

Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад 5 кв.м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами   

1 кв.м

(горизонт.проекції)

61,00

7.

Пілари (колони), об’ємно-просторові рекламні засоби, що стоять окремо

1 шт.

350,00

8.

Рекламні засоби складної конфігурації та арочного типу, які використовуються як вхідні елементи

1 кв.м

(горизонт.проекції)

75,00

Навісні рекламні засоби на опорах електромереж

(троли, флай-бокси, бек-лайти та інш.)

9. 

Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на стовпах, опорах електромереж площею до 2 кв. м

1 кв.м

(вертик.проекції)

80,00

10.

Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на стовпах, опорах електромереж   площею до 2 кв. м

1кв.м

(вертик.проекції)

120,00

11.

Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв.м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

100,00

12.

Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв.м та інш.)

1 кв.м

( вертик.проекції)

125,00

13.

Навісні спеціальні односторонні засоби на опорах електромереж (площею від 5 кв. м до 10 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

60,00

14.

Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею від 5 кв. м до 10 кв. м)

1 кв.м

(вертик. проекції)

72,00

15.

Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на опорах (площею понад 10 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

45,00

16.

Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею понад 10 кв. м)

1 кв.м.

(вертик.проекції)

65,00

Рекламні засоби, які розташовані на поверхнях будинків та споруд (огорож, сходів, шляхопроводів, мостів, естакад, будівельних „лісах”) та інш.

17.

Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та  споруд   (площею до 2 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

80,00

18.

Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та  споруд (площею до 2 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

120,00

19.

Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та  споруд (площею від 2 до 5 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

70,00

20.

Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та  споруд (від 2 кв. м до 5 кв.м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

90,00

21.

Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та  споруд (площею від 5 до 20 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

45,00

22. 

Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та   споруд (площею від 5 до 20 кв. м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

75,00

23.

Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх поверхнях будинків та  споруд (площею від 20 кв.м до 80 кв.м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

40,00

 

24.

Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх поверхнях будинків та  споруд 

(площею понад 80 кв.м)

1 кв.м

(вертик.проекції)

35,00

25.

Дахові рекламні засоби на будинках та будівлях

1кв.м

(горизонт.проекції)

100,00

Інші рекламні засоби

26.

Наземна одностороння відеореклама (екран, табло, «рядок, що біжить» та інші)

1 кв.м

(горизонт.проекції)

200,00

27.

Наземна відеореклама (екран, табло, «рядок, що біжить» та інші) з двома та більш сторонами

1 кв.м

(горизонт.проекції)

100,00

28.

Навісна (фасадна, на спорудах) відеореклама (екран, табло, «рядок, що біжить» та інші)

1 кв.м

(вертик.проекції)

120,00

29.

Графічна (лазерна) проекційна установка

1шт.

2300,00

30.

Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні засоби з площею поверхні однієї сторони до 1 кв. м  включно

 

1 шт.

80,00

31.

Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні засоби з площею поверхні однієї сторони від 1 кв. м до 2 кв.м

1 шт.

150,00

32.

Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні до 5 кв.м

1 шт.

150,00

 

33.

Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні від 5 кв.м

1 шт.

300,00

 

34.

Реклама на  зупинкових комплексах, які використовуються як рекламоносії з площею поверхні реклами до 3 кв.м включно

за одиницю реклами

50,00

35.

Реклама на  зупинкових комплексах, які використовуються як рекламоносії з площею поверхні реклами понад 3 кв.м

за одиницю реклами

200,00

36.

Реклама на урнах, лавах, телефонних кабінах, вуличних меблях та інших елементах зовнішнього благоустрою

Реклама на об’єктах торгівлі (намети, кіоски)

за одиницю реклами

50,00

 

100,0

37.

Афіші, листівки, плакати

1 шт.

10,00

38.

Парасолі, прапори та інші

1 шт.

30,00

39.

Вітрини ( плівка на зовнішній поверхні вікон)

1 кв.м

(вертик.проекції)

 

40,00

40.

Рекламні засоби у підземних переходах

за одиницю реклами

30,00

41.

Пневмостенд, повітряна куля та інші надувні засоби, які використовуються як рекламоносії

1шт.

450,00

 

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Тариф(грн./доба)

42.

Рекламний засіб, який переміщується фізичною особою

за одиницю

10,00

 

43.

Рекламна акція

за адресу

45,00

 

Примітка: у тарифах врахований податок на додану вартість. 


Керуюча справами                                                    Т.М. Єршова

 

 

 

Додаток 3 
до рішення

виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
№ 434 від 22.04.2008


ДОГОВІР 
на право тимчасового користування місцями 
для розміщення зовнішньої реклами


м. Одеса                                                                                                                       «___»____________» 200__р 

Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради, в подальшому - Бюро, в особі начальника ______________________, що діє на підставі Положення про Бюро, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 29.05.2000 року № 305, рішення Одеської міської ради від 04.02.2004 р. № 2234-ІV «Про затвердження робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі», рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від _________ № ______ «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі», з одного боку, та __________________________________________, в особі директора ____________________________________________________________, в подальшому «Користувач», що діє на підставі статуту, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Терміни в Договорі 
1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, вживаються у значенні відповідно до Закону України «Про рекламу» в редакції Закону від 11.07.2003 р. № 1121-IV, із змінами, Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції» затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від №. 

2. Предмет Договору 
2.1. Бюро надає «Користувачу» у тимчасове платне користування місця, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами за адресами і на терміни відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами в межах м. Одеси, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі у новій редакції, чинними на час видачі дозволів. 
2.2. «Користувач» використовує надані місця за цільовим призначенням, сплачує вартість користування місцями з дня отримання пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої реклами та звільняє у триденний термін місця на яких термін дії дозволів припинений (закінчився). 
2.3. До отримання «Користувачем» дозволів на розміщення зовнішньої реклами Бюро надає «Користувачу» за його заявою пріоритет на місце розташування рекламного засобу. 
2.4. За встановлений Бюро пріоритет «Користувач» справляє плату за тимчасове користування місцем під розміщення зовнішньої реклами. 
2.5. Дозволи на розміщення зовнішньої реклами та встановлені пріоритети є невід’ємною частиною цього договору. 

3. Права та обов’язки Сторін 
3.1. Бюро має право: 
3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням «Користувачем» чинного законодавства з питань зовнішньої реклами, Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, положень цього договору. 
3.1.2. Здійснювати обстеження встановлених рекламних конструкцій «Користувачем». 
3.1.3. Розірвати цей договір, та силами Бюро здійснити за рахунок «Користувача» демонтаж спеціальної конструкції у випадку заборгованості більше ніж три місяці, передбачених розділом 4 цього договору. 
3.1.4. Відмовити «Користувачу» в продовжені строку дії пріоритету чи дозволу у випадках передбачених законодавством України та Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі. 
3.1.5. Ставити питання про розірвання Договору у випадку та порядку передбачених чинним законодавством України. 
3.1.6. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно вимог діючого законодавства.


3.2. Бюро зобов’язується: 
3.2.1. Не надавати місця у тимчасове користування іншим особам протягом дії дозволів чи пріоритетів «Користувача». 
3.2.2. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів встановлених згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Одесі. 
3.2.3. Не втручатися у форму та зміст реклами.


3.3. «Користувач» має право: 
3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розміщення спеціальних конструкцій відповідно до виданих дозволів. 
3.3.2. Використовувати надані йому місця для розміщення на них рекламних засобів з дотриманням положень цього договору та Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Одесі.


3.4. «Користувач» зобов’язаний: 
3.4.1. Не розміщувати рекламоносії з порушенням вимог Закону України «Про рекламу», „Про благоустрій населених пунктів”, Правил розміщення зовнішньої реклами. 
3.4.2. Утримувати рекламні засоби в належному естетичному та технічному стані. 
3.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати суму за встановлений пріоритет, або за розміщення зовнішньої реклами згідно з дозволами по розрахунковим тарифам, що діють на день сплати. 
3.4.4. Провести маркування рекламного засобу за формую затвердженою Бюро із зазначенням найменування «Користувача», номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. 
3.4.5. Встановлювати рекламні конструкції відповідно до погодженого в установленому порядку проекту, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з забезпеченням безпеки населення при підключенні конструкції до електричної мережі, утримувати їх в належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для їх розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції. 
3.4.6. За свій рахунок усувати можливі пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці. 
3.4.7. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування рекламної конструкції з вини «Користувача». 
3.4.8. Демонтувати в 3-денний термін спеціальні конструкції, по закінченню терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.


3.5. Після отримання «Користувачем» дозволу на розміщення зовнішньої реклами плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності проводиться незалежно від того використовує його «Користувач», чи тимчасово не використовує. 
3.5.1. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу до належного стану. 
3.5.2. У тижневий термін листом повідомити Бюро про зміни адреси для листування, банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ або реорганізацію. 

4. Форма плати за користування та порядок розрахунків 
4.1. Плата за користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами, а також за встановлений пріоритет визначається на підставі тарифів, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, згідно з переліком конструкцій (додаток 1) (чи адресною програмою, яка надається «Користувачем» щомісячно для узгодження), а також бухгалтерського розрахунку (додаток2). 
4.2. Організація щомісячно перераховує загальну суму плати згідно з формулою розрахунку: 
П = S х Т х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6, 
де S - площа горизонтальної/вертикальної проекції рекламного засобу; 
Т – тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій; 
К1 – коефіцієнт, який застосовується для рекламних засобів, розташованих в 1-й зоні. К1=1,5; 
К2 – коефіцієнт, який застосовується для конструкцій, рекламна площина яких незаповнена сюжетом. К2=2; 
К3 – коефіцієнт, який застосовується за використання візуального міського простору через додаткове наповнення рекламною інформацією, розташованою на динамічних рекламних засобах, що мають три та більше змінюваних площин. К3=1,3 - при 3 площинах, К3=1,4 - від 3 до 8 площин, К3=1,5 - від 9 та більше площин; 
К4 – коефіцієнт, який застосовується для брендмауерів, які розташовуються на будівельних конструкціях лісів та повністю прикривають будинки, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються. К4=0,5; 
К5 – коефіцієнт, який застосовується для двох та багатоярусних наземних конструкцій. К5=1,75; 
К6 – коефіцієнт, який застосовується при розміщенні соціальної реклами та визначається за формулою: 
К6 = РП1 : РП2, 
де РП1 – кількість рекламних площин конструкції, незаповнених соціальною рекламою; 
РП2 – загальна кількість рекламних площин конструкції. 
за користування не пізніше 10 числа відповідного місяця на рахунок Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами в незалежності від періоду використання місця, так само і за встановлений пріоритет: 
Одержувач: Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами 
Р/р. 26001129141 
Банк одержувача: ВАТ Морський Транспортний банк м. Іллічівськ 
МФО: 328168 
Код ЄДРПОУ: 25830211 
4.3. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламоносія проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами. 
4.4. На час розміщення соціальної реклами, а також інформації до державних та міських свят, застосовується знижка 100% від суми оплати за рекламні засоби на яких розміщуються вказані сюжети. Розміщення соціальної реклами „Користувачем” здійснюється за узгодженням з начальником Бюро. 
4.5. Згідно з діючим законодавством України “Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями” мають статус платника податку: 
- Бюро - на загальних підставах. 
- Користувач - на___________________. 

5. Відповідальність Сторін 
5.1. При невиконанні зобов’язань за Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяну шкоду відповідно до чинного законодавства. 
5.2. У випадку прострочення платежів, передбачених у п.4.2. цього Договору «Користувач» сплачує на користь Бюро пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме в період за який нараховується пеня. 
5.3. У випадку самовільного встановлення рекламних засобів, не своєчасного демонтажу конструкції по закінченні терміну дії дозволу або цього договору «Користувач» сплачує Бюро штраф у розмірі 50 гривень за кожен день самовільного встановлення і відшкодовує вартість демонтажних робіт зазначених рекламоносіїв здійснених Бюро. 

6. Форс – мажор 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань по Договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі Сторін. В разі виникнення таких обставин Сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за Договором, повідомляє іншу Сторону в п’ятиденний термін. 
6.2. У випадку, коли обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. 
6.3. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими компетентними державними органами. 

7. Термін дії Договору 
7.1. Договір набирає чинність з моменту отримання «Користувачем» пріоритету чи дозволу на розміщення зовнішньої реклами та діє до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу. 
7.2. Заява на пролонгацію договору подається в Бюро за місяць до моменту закінчення терміну дії пріоритету чи дозволу. 
7.3. Заява на внесення змін або скасування дозволу подається Користувачем в Бюро за місяць для внесення відповідних змін або скасування дозволу.


7.4. Договір достроково припиняє дію: 
7.4.1. За взаємною згодою Сторін. 
7.4.2. Якщо рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради «Користувачу» відмовлено в наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами, або дозвіл анульовано рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради. 
7.4.3. За рішенням суду. 
7.4.4. У випадку невиконання Користувачем зобов’язань, передбачених п.3.4.1.,3.4.2., 3.4.4, 3.4.5. Договору, - за ініціативою Бюро. 

8. Заключні положення 
8.1. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуся вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір передається на розгляд до Господарського суду Одеської області. 
8.2. Згідно з діючим законодавством України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р №283/97-ВР із змінами має статус платника податку на загальних підставах. У разі переходу підприємства на іншу систему оподаткування, зобов’язуємося вчасно повідомити про зміни. 
8.3. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і являють собою невід’ємну частину Договору. 
8.4. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають силу. 
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

Термін дії договору з___________________по__________________ 
Продовжено з___________________по__________________ 
Продовжено з___________________по__________________ 

9. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

Бюро:                                                                                       Користувач:

 

м. Одеса, 65082

вул. Гоголя 10

банк одержувача: ВАТ “МТБ”

м. Іллічівськ

р/р 26001129141

МФО: 328168

Код ЄДРПОУ 25830211

тел.715-03-93 

 

Начальник  ______________                                                

місто:

вул.

р/р

в

МФО

Код ЄДРПОУ

Нал. №

тел.

  

Керівник ­­­______________


 

 

Керуюча справами                                         Т.М. Єршова

--------------------------------------

 

Текст рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 434 від 22.04.2008

опубліковано в газеті Одеської міської ради «Одесский вестник» - 13 травня 2008 року №110. 

 

Наверх